Paket za poslovnjake

  1. Lektoriranje postojećeg životopisa i molbe – 300 kn
  2. Radionice izrade životopisa i molbe – 400 kn
  3. Pripreme za razgovor za posao – 400 kn
  4. Učenje prezentacijskih vještina (paket) – 600 kn
  5. Paket svih usluga – 1500 kn